Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

In deze sectie vind je veelgestelde vragen. Staat die van jou er niet bij?
Mail naar: info@waterloper.nl

Ik moet een verhaal schrijven met een fantastisch element, maar wat is dat eigenlijk?
Dat is een bovennatuurlijk of buitenaards bepalend element in je verhaal.
Verhalen waarin het fantastisch element een droom blijkt te zijn wordt niet gerekend tot de verbeeldingsliteratuur. Het fantastisch element moet tastbaar en bepalend aanwezig zijn.
Verhalen waarin geweld een grote rol speelt valt alleen onder verbeeldingsliteratuur als dit geweld het gevolg is van een bovennatuurlijk element. Als dat niet het geval is, valt dit verhaal onder de noemer “thriller” en kan het niet deelnemen aan deze wedstrijd.

Wat zijn fantasy, horror en science fiction precies?
Fantasy: verhalen die zich afspelen in een wereld waarin magie mogelijk is en/of magische wezens of voorwerpen bestaan.
Horror: verhalen die zich in onze wereld afspelen en die een tegennatuurlijk (griezelig) element bevatten dat volgens onze huidige kennis niet in onze wereld voorkomt.
Sciencefiction: verhalen die zich in ons universum afspelen waarin wetenschap en/of technologie die ons nu onbekend is, een bepalende invloed op de loop van het verhaal heeft.

Is er een portal waarbij juryleden rapporten en deelnemers verhalen uploaden?
Nee, op dit moment nog niet. Hoe je moet insturen lees je op de pagina “Deelnemen”.

Hoe oud moet je zijn om deel te nemen?
Er is geen minimum of maximumleeftijd. Tot je 18 bent moeten je ouders wel toestemming geven.

Waar moet een verhaal aan voldoen?
Zie pagina deelnemen.

Kan ik deelnemen met verhalen die al eerder met een schrijfwedstrijd hebben meegedaan?
Ja, op een aantal voorwaarden die benoemd staan in het reglement.

Met hoeveel verhalen kan ik deelnemen?
3 als soloauteur en 3 als duo, totaal zes.

Kan ik onder een pseudoniem deelnemen?
Ja, je verhalen worden wel opgeteld bij de deelnemende verhalen onder je echte naam.

Wanneer kan ik inzenden?
Voor de vierde editie in 2022 vanaf 01 mei 2022 om 0.00 uur tot 31 mei 2022 om 23.59.59 uur.

Wanneer is de prijsuitreiking?
Ik probeer de wedstrijd half oktober 2022 af te sluiten met een uitreiking.

Wat kan ik winnen?
Zie pagina Prijzen.

Kost het geld? En waarom?
Ja, € 7.50 voor het eerste verhaal, € 5.00 voor het tweede verhaal en € 0.0 voor het derde verhaal, als je er drie instuurt. De juryleden doen het voor de eer maar het prijzengeld moet bij elkaar gesprokkeld worden.

Wat is het thema?
Voor elke editie worden er 6 thema’s bekend gemaakt. Minimaal 1 ervan moet in je verhaal voorkomen. Zie pagina Thema’s.

Waarom is er een juryrapport? Ik wil alleen maar weten waar ik ben geëindigd.
Een juryrapport is een per jurylid beargumenteerde mening over een verhaal. Dat is belangrijk omdat je dan kunt zien hoe verschillende mensen vanuit diverse standpunten jouw verhaal en wereld beleven. Daaruit kun je dan concluderen of jouw opzet om een bepaald doel of doelgroep te bereiken of om beoogde emoties aan te boren, gelukt is.

Waarom thema’s? Zelf iets verzinnen is toch ook goed?
De thema’s zijn gekozen omdat ze in het huidige tijdsbeeld passen. Het is interessant om te kijken hoe auteurs het alledaagse verwerken in dit specifieke genre. Mocht het zo zijn dat er signalen komen dat de thema’s toch beperken in plaats van inspireren, dan zal ik zeker overwegen om een categorie “vrij” op te nemen in de volgende edities.

Wat gebeurt er als de organisator of een van de juryleden hun taken niet meer kunnen uitvoeren, door bijvoorbeeld ziekte?
Indien het een jurylid betreft: dan neemt het vervangend jurylid de taken over. Als het noodlot de organisator treft: de toeziend coördinator zal de wedstrijd afhandelen volgens afspraken die daarvoor onderling gemaakt en vastgelegd zijn in het draaiboek voor de lopende editie.

Wat doe je met mijn persoonsgegevens?
Het antwoord is te vinden op de pagina privacy.