Andere wedstrijden

Andere wedstrijden

Andere verhalenwedstrijden

Naast Waterloper zijn er diverse andere schrijfwedstrijden in dit genre zoals:

Huiveringen, speciaal voor horror.
Edge Zero, een wedstrijd waarbij auteurs betaald kunnen worden. Edge Zero heeft daarnaast een showcase voor verhalen: Edge.Zero.One
NCSF, speciaal voor hard- en soft science fiction.
Harland Awards, een bekende wedstrijd in dit genre

Nog meer interessante verhaal- en manuscriptwedstrijden vind je op fantasy-schrijven.nl >